TV& VIDEO

hệ thống camera

Dữ liệu lớn và công nghệ nhận dạng - Thị trường tỷ USD ở Trung Quốc

Dữ liệu lớn và công nghệ nhận dạng - Thị trường tỷ USD ở Trung Quốc

VTV.vn - Tại Trung Quốc, những thông tin thu thập được từ Big Data (Dữ liệu lớn) và công nghệ nhận dạng được đánh giá là thị trường tỷ USD.