TV& VIDEO

hệ thống cảnh báo

Cảnh báo thiên tai miền Trung cần sự phối hợp đồng bộ

Cảnh báo thiên tai miền Trung cần sự phối hợp đồng bộ

VTV.vn - Cảnh báo sớm thiên tai bão lũ; đầu tư các thiết bị, công trình để thực hiện nhiệm vụ này được 2 tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng đặt ra và triển khai quyết liệt trong tới.