TV& VIDEO

hệ thống đa cấp

Green Life dụ dỗ sinh viên đi cầm đồ, lấy tiền tham gia đa cấp

Green Life dụ dỗ sinh viên đi cầm đồ, lấy tiền tham gia đa cấp

VTV.vn - Để các bạn sinh viên trở thành nhà phân phối, Công ty Green Life đã dẫn các bạn sinh viên đến điểm cầm cố giấy tờ, vay nặng lãi, đổ vào hệ thống đa cấp của công ty.