TV& VIDEO

hệ thống điện

Ninh Thuận chấn chỉnh tình trạng tự kéo điện

Ninh Thuận chấn chỉnh tình trạng tự kéo điện

VTV.vn - Hiện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận có 81 khu vực dân cư, thuộc 35 xã, phường có tình trạng các hộ dân tự kéo điện về để phục vụ sinh hoạt và sản xuất.