TV& VIDEO

hệ thống tình báo

Pháp đề xuất cải cách hệ thống tình báo sau vụ khủng bố Paris

Pháp đề xuất cải cách hệ thống tình báo sau vụ khủng bố Paris

VTV.vn - Hệ thống tình báo của Pháp nên được hợp nhất vào một cơ quan chung. Đó là đề xuất của Ủy ban Điều tra thuộc nghị viện nước này.