TV& VIDEO

hẹn hò

Thư về miền Trung - Chủ đề 'Hẹn" (21h10, thứ Năm, 26/10/2017) VTV8

Thư về miền Trung - Chủ đề 'Hẹn" (21h10, thứ Năm, 26/10/2017) VTV8

VTV.vn - Ước hẹn để rồi có thể là không thành và xung quanh lời hẹn còn bao nhiêu điều ẩn giấu - Những xúc cảm được gói trọn trong Thư về miền Trung tuần này với chủ đề "Hẹn".