TV& VIDEO

hết hẳn ung thư

Cô bé chiến thắng và hết hẳn ung thư

Cô bé chiến thắng và hết hẳn ung thư

VTV.vn - Một cô bé bị ung thư lúc 20 tháng tuổi nhưng nhờ vào y học, vào sự tận tình của thầy thuốc và quyết tâm của gia đình, gần 10 năm qua, em đã sống khỏe mạnh.