TV& VIDEO

hiến máu

Hàng nghìn đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu nhân đạo

Hàng nghìn đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu nhân đạo

VTV.vn - Sáng 25/10, hàng nghìn đoàn viên thanh niên tại Hà Nội và TP.HCM cùng tham gia hiến máu nhân đạo.