hiến máu

Cụ ông hiến máu hơn 1.000 lần

Cụ ông hiến máu hơn 1.000 lần

VTV.vn - Trong cuộc đời mình, ông Harrison đã hiến máu tất cả là 1.173 lần, góp phần cứu sống hơn 2,4 triệu trẻ em.