TV& VIDEO

hiến máu

Tiếp nhận hơn 34.000 đơn vị máu từ Hành trình Đỏ

Tiếp nhận hơn 34.000 đơn vị máu từ Hành trình Đỏ

VTV.vn - Trong vòng 1 tháng qua, chương trình Hành trình Đỏ 2017 đã tiếp nhận được 34.000 đơn vị máu là số lượng máu.