TV& VIDEO

hiến pháp Mỹ

Benjamin Franklin - Tác phẩm kinh điển trong nền văn học Mỹ

Benjamin Franklin - Tác phẩm kinh điển trong nền văn học Mỹ

VTV.vn - “Benjamin Franklin" là cuốn sách khắc họa rõ nét chân dung và cuộc đời của Benjamin Franklin, một trong các nhân vật hàng đầu đã xây dựng nền độc lập và hiến pháp Mỹ.