TV& VIDEO

Hiệp định RCEP

Thúc đẩy đàm phán RCEP kết thúc vào cuối năm 2017

Thúc đẩy đàm phán RCEP kết thúc vào cuối năm 2017

VTV.vn - ASEAN và các nước đối tác quyết tâm thúc đẩy và sớm kết thúc đàm phán Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) vào cuối năm 2017.