TV& VIDEO

Hiệp định thương mại tự do

Nhân sự tại Nhà Trắng và chính sách thương mại

Nhân sự tại Nhà Trắng và chính sách thương mại

VTV.vn - Chỉ trong vòng 1 tuần, những thay đổi liên tục về nhân sự của chính phủ Mỹ không chỉ ảnh hưởng tới chính sách ngoại giao mà còn về kinh tế, thương mại của Mỹ với thế giới.