TV& VIDEO

hiệp định thương mại

Thủ tướng Nhật Bản kêu gọi sớm ký kết hiệp định thương mại với EU

Thủ tướng Nhật Bản kêu gọi sớm ký kết hiệp định thương mại với EU

VTV.vn - Nhật Bản và Liên minh châu Âu (EU) nên sớm đạt được một hiệp định thương mại tự do giữa hai bên.