TV& VIDEO

Hiệp hội Điều Việt Nam

Năm thứ 12 liên tiếp Việt Nam đứng đầu thế giới về xuất khẩu điều

Năm thứ 12 liên tiếp Việt Nam đứng đầu thế giới về xuất khẩu điều

VTV.vn - Dự kiến cả năm 2017 toàn ngành điều phấn đấu xuất khẩu đạt số lượng 330.000 tấn điều nhân các loại với kim ngạch xuất khẩu 3,0 tỷ USD.