TV& VIDEO

Hiệp hội Điều Việt Nam

Vướng thủ tục, hàng trăm container điều xuất, nhập khẩu phải lưu bãi

Vướng thủ tục, hàng trăm container điều xuất, nhập khẩu phải lưu bãi

VTV.vn - Hàng trăm container điều thô nhập khẩu và điều nhân xuất khẩu về tới cảng TP.HCM buộc phải lưu bãi chờ thông quan do vướng các quy định mới về khai báo hải quan.