TV& VIDEO

Hiệp hội Du lịch Việt Nam

Nhiều cơ hội hợp tác phát triển du lịch Việt Nam - Liên bang Nga

Nhiều cơ hội hợp tác phát triển du lịch Việt Nam - Liên bang Nga

VTV.vn - Nga và Việt Nam có rất nhiều cơ hội và tiềm năng để phát triển hợp tác du lịch. Hai bên đang thể hiện sự quan tâm đặc biệt tới lĩnh vực này.