Hiệp hội du lịch

Cần nhanh chóng xử lý "sạn" du lịch Việt Nam

Cần nhanh chóng xử lý "sạn" du lịch Việt Nam

VTV.vn - Lối kinh doanh dịch vụ ăn xổi, tình trạng ép giá, phục vụ kém chất lượng, dịch vụ hỗ trợ yếu kém là các nguyên nhân khiến rất nhiều du khách đến một lần và không trở lại.