TV& VIDEO

hiệu quả công việc

Kỷ nguyên Internet kết nối vạn vật và cơ hội của Việt Nam

Kỷ nguyên Internet kết nối vạn vật và cơ hội của Việt Nam

VTV.vn - Kỷ nguyên IOT mới ở giai đoạn đầu và cơ hội để dẫn đầu xu thế này chia đều cho tất cả các quốc gia, trong đó có Việt Nam.