TV& VIDEO

hiệu ứng nhà kính

Hội nghị thượng đỉnh Khí hậu Paris khẳng định vai trò của khối kinh tế tư nhân

Hội nghị thượng đỉnh Khí hậu Paris khẳng định vai trò của khối kinh tế tư nhân

VTV.vn - Ngày càng có nhiều tập đoàn kinh tế tư nhân không chờ đợi chính phủ có chính sách khí hậu mà chủ động đưa ra sáng kiến và tăng đầu tư cho năng lượng sạch.