TV& VIDEO

hiểu về đồng tính

Phim tài liệu: Hiểu về đồng tính - Tập 2 (22h45, 28/9, VTV2)

Phim tài liệu: Hiểu về đồng tính - Tập 2 (22h45, 28/9, VTV2)

Chương trình "Những mảnh ghép của cuộc sống" tuần này sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán giả tập 2 phim tài liệu "Hiểu về đồng tính".