TV& VIDEO

hình ảnh 3 chiều

Face ID sẽ giúp Apple vượt qua Samsung?

Face ID sẽ giúp Apple vượt qua Samsung?

Face ID không phải là tính năng để mở một chiếc iPhone. Nó là chìa khoá để mở cửa "mỏ vàng" thanh toán điện tử mà các ông lớn sản xuất smartphone đang tìm mọi cách "khoan" vào.