TV& VIDEO

HLV nội

HLV Hữu Thắng sẽ xóa dớp không may của HLV nội ở ĐT Việt Nam?

HLV Hữu Thắng sẽ xóa dớp không may của HLV nội ở ĐT Việt Nam?

VTV.vn - Trước HLV Hữu Thắng, ông Phan Thanh Hùng và ông Hoàng Văn Phúc đều đã để lại thất vọng khi ngồi ghế nóng ở ĐT Việt Nam.