Hồ chí Minh

Đẩy mạnh học tập, làm theo phong cách Hồ Chí Minh

Đẩy mạnh học tập, làm theo phong cách Hồ Chí Minh

VTV.vn - Các cấp ủy, tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội cần chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive