TV& VIDEO

Hồ chí Minh

Triển lãm về danh nhân văn hóa kiệt xuất Hồ Chí Minh tại Pháp

Triển lãm về danh nhân văn hóa kiệt xuất Hồ Chí Minh tại Pháp

VTV.vn - Tối 13/11, phái đoàn Việt Nam bên cạnh UNESCO phối hợp với ĐSQ Việt Nam tại Pháp đã tổ chức triển lãm "Hồ Chí Minh - Con người vì hòa bình, danh nhân văn hóa kiệt xuất".