TV& VIDEO

hồ chứa

Hơn 300 hồ đập trên cả nước trong tình trạng nguy hiểm

Hơn 300 hồ đập trên cả nước trong tình trạng nguy hiểm

VTV.vn - Theo thống kê, cả nước vẫn còn hơn 300 hồ đập trong tình trạng nguy hiểm.