TV& VIDEO

hộ nghèo

Gia tăng hộ nghèo sau bão lũ ở Nam Trung Bộ

Gia tăng hộ nghèo sau bão lũ ở Nam Trung Bộ

VTV.vn - Tại thời điểm này, việc khảo sát, thống kê chưa được thực hiện, song nhận định từ nhiều địa phương tại hai tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên cho thấy: số hộ nghèo có thể tăng mạnh