hồ sơ trực tuyến

Người dân TP.HCM có thể trích lục hồ sơ hộ tịch qua Internet

Người dân TP.HCM có thể trích lục hồ sơ hộ tịch qua Internet

VTV.vn - Theo thông tin từ Sở Tư pháp TP.HCM, từ ngày 24/3, người dân TP.HCM có thể làm thủ tục cấp bản sao trích lục hồ sơ hộ tịch qua Internet tại nhà.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive