hồ sơ trực tuyến

Quảng Ninh - Điểm sáng trong xây dựng chính phủ số tại Việt Nam

Quảng Ninh - Điểm sáng trong xây dựng chính phủ số tại Việt Nam

VTV.vn - Tiết kiệm hơn 30 tỷ đồng chi phí hành chính trong 1 năm, giảm 40% thời gian làm thủ tục hành chính là kết quả sau 5 năm xây dựng chính quyền điện tử ở Quảng Ninh.