TV& VIDEO

hồ sơ trực tuyến

Sẽ cắt giảm và đơn giản hóa 123 thủ tục hành chính vào cuối năm

Sẽ cắt giảm và đơn giản hóa 123 thủ tục hành chính vào cuối năm

VTV.vn - Bộ Công Thương hiện đã cắt giảm và đơn giản hóa 56 thủ tục hành chính. Mục tiêu đến cuối năm, Bộ Công Thương sẽ nâng con số này lên 123.