TV& VIDEO

hỗ trợ DN

TP.HCM hỗ trợ hơn 1.200 tỉ đồng vốn vay ưu đãi cho DN tại khu chế xuất

TP.HCM hỗ trợ hơn 1.200 tỉ đồng vốn vay ưu đãi cho DN tại khu chế xuất

VTV.vn - NHNN Việt Nam chi nhánh TP.HCM phối hợp với Sở Công Thương thành phố ký kết hỗ trợ hơn 1.200 tỉ đồng vốn vay ưu đãi cho DN tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.