TV& VIDEO

hỗ trợ doanh nghiệp

Hơn 65% doanh nghiệp Nhật Bản làm ăn có lãi tại Việt Nam

Hơn 65% doanh nghiệp Nhật Bản làm ăn có lãi tại Việt Nam

VTV.vn - Hơn 65% doanh nghiệp Nhật Bản được khảo sát cho biết đang làm ăn có lãi tại Việt Nam.