TV& VIDEO

hỗ trợ doanh nghiệp

Tăng cường hội nhập sâu rộng để doanh nghiệp trưởng thành

Tăng cường hội nhập sâu rộng để doanh nghiệp trưởng thành

VTV.vn - Những hoạt động đầu tiên để chuẩn bị cho Tuần lễ cấp cao APEC đã diễn ra theo đúng kế hoạch trong 2 ngày qua, đó là các phiên họp của Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC.