TV& VIDEO

hỗ trợ học sinh

Hà Tĩnh hỗ trợ học sinh, sinh viên trong 2 năm sau sự cố môi trường biển

Hà Tĩnh hỗ trợ học sinh, sinh viên trong 2 năm sau sự cố môi trường biển

VTV.vn - HĐND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quy định chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh, sinh viên vùng bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển trên địa bàn tỉnh.