TV& VIDEO

hỗ trợ khởi nghiệp

Ví điện tử ở Việt Nam: Nhiều nhưng có thực sự hiệu quả?

Ví điện tử ở Việt Nam: Nhiều nhưng có thực sự hiệu quả?

VTV.vn - Số lượng ví điện tử do các tổ chức trung gian thanh toán tại Việt Nam sở hữu hiện nay còn rất thấp so với các quốc gia khác trong khu vực.