TV& VIDEO

hỗ trợ kinh phí

Để hàng cứu trợ đến dân đúng lúc, đúng người

Để hàng cứu trợ đến dân đúng lúc, đúng người

VTV.vn - Làm thế nào để tiền và hàng cứu trợ chuyển đến người dân vùng lũ đúng lúc, đúng người đang là vấn đề mà không chỉ chính người dân mà cả các tổ chức cứu trợ quan tâm.