hỗ trợ lãi suất

Quảng Nam hỗ trợ 100% lãi suất hàng bình ổn ở miền núi

Quảng Nam hỗ trợ 100% lãi suất hàng bình ổn ở miền núi

VTV.vn - UBND tỉnh Quảng Nam đã quyết định hỗ trợ 100% lãi vay (thời hạn 3 tháng) đối với các doanh nghiệp tham gia bán hàng bình ổn khu vực miền núi.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive