TV& VIDEO

hỗ trợ tái định cư

TP.HCM đấu giá đất tạo vốn thực hiện 7 chương trình đột phá

TP.HCM đấu giá đất tạo vốn thực hiện 7 chương trình đột phá

VTV.vn - UBND TP.HCM cho biết sẽ triển khai đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư hoặc đấu giá sử dụng đất để tạo nguồn vốn thực hiện 7 chương trình đột phá giai đoạn 2016 - 2020.