hỗ trợ tiền thoát nghèo

Bình Phước: Người dân buồn… vì được hỗ trợ dê

Bình Phước: Người dân buồn… vì được hỗ trợ dê

VTV.vn - Khi biết tin số tiền được hỗ trợ để thoát nghèo được quy đổi bằng dê, hầu hết người dân xã nghèo Thanh Hòa, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước đều cảm thấy không vui.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive