TV& VIDEO

hỗ trợ xây nhà

Chờ vốn hỗ trợ xây nhà, nhiều gia đình lâm cảnh nợ nần

Chờ vốn hỗ trợ xây nhà, nhiều gia đình lâm cảnh nợ nần

VTV.vn - Chỉ vì tin vào lời hứa là sẽ có tiền hỗ trợ xây nhà mà gần 20 hộ dân ở Thái Bình đang rơi vào cảnh nợ nần, túng quẫn.