hóa đơn

Thí điểm hóa đơn điện tử có mã xác thực tại Đà Nẵng

Thí điểm hóa đơn điện tử có mã xác thực tại Đà Nẵng

VTV.vn - Sau hơn 2 năm dụng thí điểm hóa đơn điện tử có mã xác thực tại Hà Nội và TP.HCM, Đà Nẵng là địa phương thứ 3 được ngành thuế cho áp dụng thí điểm loại hóa đơn này.