TV& VIDEO

hóa đơn

Triển khai hóa đơn điện tử - Kết quả chưa như kỳ vọng

Triển khai hóa đơn điện tử - Kết quả chưa như kỳ vọng

VTV.vn - Tính hết hết tháng 6 vừa qua, cả nước mới chỉ có khoảng 2.700 doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử.