TV& VIDEO

Hoa Kỳ

Quan điểm của Việt Nam về việc Hàn Quốc và Triều Tiên tổ chức Hội đàm Thượng đỉnh

Quan điểm của Việt Nam về việc Hàn Quốc và Triều Tiên tổ chức Hội đàm Thượng đỉnh

VTV.vn - Ngày 19/4/2018, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã cho biết quan điểm của Việt Nam về việc Hàn Quốc và Triều Tiên tổ chức Hội đàm Thượng đỉnh.