Hoa Kỳ

Đại sứ Phạm Quang Vinh gặp Hạ Nghị sỹ Mac Thornberry, tiếp cựu Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Chuck Hagel

Đại sứ Phạm Quang Vinh gặp Hạ Nghị sỹ Mac Thornberry, tiếp cựu Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Chuck Hagel

VTV.vn - Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Phạm Quang Vinh đã gặp Hạ Nghị sỹ Mac Thornberry, tiếp cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ Chuck Hagel.