TV& VIDEO

Hoàn cảnh gia đình khó khăn

Hai mẹ con khuyết tật sống nhờ trợ cấp 600.000 đồng

Hai mẹ con khuyết tật sống nhờ trợ cấp 600.000 đồng

VTV.vn - Tôi cảm thấy tủi lắm, ở cái tuổi này đáng nhẽ được các con chăm nom, nhưng con không được khỏe mạnh thì phải thương con thôi.