TV& VIDEO

Hoàn cảnh gia đình khó khăn

Phong trào “Nâng bước em đến trường” của Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên Huế

Phong trào “Nâng bước em đến trường” của Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên Huế

VTV.vn - Phong trào “Nâng bước em đến trường” nhận đỡ đầu các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục cắp sách đến trường do Bộ đội Biên phòng Việt Nam phát động.