TV& VIDEO

hoán vị

BTKT môn Sinh học: Bài tập về hoán vị gen

BTKT môn Sinh học: Bài tập về hoán vị gen

VIDEO sau đây sẽ hướng dẫn các em học sinh về bài tập về hoán vị gen. Đây là dạng bài tập gặp nhiều trong các đề thi.