TV& VIDEO

hoạt động dạy thêm

TP.HCM yêu cầu chấm dứt hoạt động dạy thêm, học thêm trong trường học

TP.HCM yêu cầu chấm dứt hoạt động dạy thêm, học thêm trong trường học

VTV.vn - Sở Giáo dục và đào tạo TP.HCM vừa có văn bản yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND TP.HCM về việc chấm dứt dạy thêm, học thêm trong nhà trường.