Hoạt động M&A

Hoạt động M&A tại Việt Nam thành công vượt kỳ vọng

Hoạt động M&A tại Việt Nam thành công vượt kỳ vọng

VTV.vn - Năm 2017 đánh dấu một năm thành công vượt kỳ vọng với hoạt động mua bán, sáp nhập (M&A) tại Việt Nam.