TV& VIDEO

hoạt động rửa tiền

Chống rửa tiền trong web đen nhờ theo dõi dữ liệu trên Internet

Chống rửa tiền trong web đen nhờ theo dõi dữ liệu trên Internet

VTV.vn - Tại Anh, người ta đã thành lập một trung tâm theo dõi dữ liệu, từ đó lần ra manh mối các hoạt động rửa tiền tiềm ẩn trong web đen.