TV& VIDEO

hoạt động trái phép

Đà Nẵng xử phạt cá nhân, công ty du lịch hoạt động trái phép

Đà Nẵng xử phạt cá nhân, công ty du lịch hoạt động trái phép

VTV.vn - Nhằm lập lại kỷ cương trong công tác quản lý du lịch trên địa bàn, Sở Du lịch TP Đà Nẵng đã phối hợp với các lực lượng chức năng thanh kiểm tra và xử lý vi phạm.