TV& VIDEO

học bơi

TP.HCM triển khai dạy bơi miễn phí cho học sinh thành phố

TP.HCM triển khai dạy bơi miễn phí cho học sinh thành phố

VTV.vn - Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã bắt đầu triển khai đồng loạt chương trình dạy bơi miễn phí cho hơn 5.000 trẻ em tại nhiều quận, huyện trên địa bàn.