TV& VIDEO

học bổng toàn phần

Ngày hội Khởi nghiệp lớn nhất Việt Nam 2017

Ngày hội Khởi nghiệp lớn nhất Việt Nam 2017

VTV.vn - Ngày hội Khởi nghiệp lớn nhất Việt Nan năm 2017 với sự tham gia của hơn 3.000 nhà đầu tư, Hiệp hội, tổ chức ươm mầm đã được tổ chức vào sáng 26/8 tại TP.HCM.