TV& VIDEO

học nhóm

Phương pháp ôn thi môn Toán hiệu quả

Phương pháp ôn thi môn Toán hiệu quả

Trong kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ, Toán là môn thi chủ đạo khi chiếm ở hầu hết các khối thi (trừ khối C). Do đó, việc ôn tập môn toán hiệu quả rất quan trọng.