TV& VIDEO

học sinh lớp 12

Giải pháp đảm bảo liên tục bảo hiểm y tế cho học sinh lớp 12

Giải pháp đảm bảo liên tục bảo hiểm y tế cho học sinh lớp 12

VTV.vn - Có một bất cập trong việc tính BHYT cho học sinh 12. Trong khi BHYT được tính trọn cho 1 năm (31/12) thì với các em BHYT dừng ở ngày 31/5, tức kết thúc năm học.