TV& VIDEO

Học sinh lớp 9

Học sinh Vĩnh Phúc gặp khó khăn với hình thức thi mới

Học sinh Vĩnh Phúc gặp khó khăn với hình thức thi mới

VTV.vn - Nhiều học sinh và giáo viên tại Vĩnh Phúc đang rất lo lắng khi cấu trúc đề thi, số lượng câu hỏi hay đề thi mẫu của bài thi tổ hợp vẫn chưa được công bố.