TV& VIDEO

Học sinh lớp 9

Sáng kiến của học sinh phổ thông về lò đốt rác thải trường học

Sáng kiến của học sinh phổ thông về lò đốt rác thải trường học

VTV.vn - Xử lý tới hơn 90% lượng rác thải trong trường học là một trong nhiều ưu điểm của hệ thống lò đốt rác thải tại một trường THCS khu vực miền núi tỉnh Bình Định.