TV& VIDEO

học sinh Tiều học học tiếng Anh

100% học sinh lớp 1 và lớp 2 ở TP.HCM được học tiếng Anh

100% học sinh lớp 1 và lớp 2 ở TP.HCM được học tiếng Anh

VTV.vn - Theo kế hoạch của Sở GD&ĐT TP.HCM trong năm học 2016-2017 cho các trường Tiểu học trên địa bàn, 100% học sinh lớp 1 và lớp 2 ở TP.HCM sẽ được học tiếng Anh.