TV& VIDEO

học sinh tiểu học

TT- Huế: Trang bị kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh

TT- Huế: Trang bị kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh

VTV.vn - Những giờ thực hành kỹ năng sống trong chương trình "Phòng chống tai nạn thương tích" cho học sinh tiểu học có tác dụng lâu dài trong phát triển toàn diện nhân cách các em