TV& VIDEO

học sinh vùng cao

Quảng Trị tăng cường vận động học sinh vùng cao ra lớp

Quảng Trị tăng cường vận động học sinh vùng cao ra lớp

VTV.vn - Năm học mới bắt đầu, tại huyện miền núi Đakrông (Quảng Trị), vấn đề huy động trẻ trở lại trường lớp gặp rất nhiều khó khăn bởi sau mỗi kỳ nghỉ nhiều em có tâm lý nghỉ học.