TV& VIDEO

học sinh vùng cao

Thêm nhiều phòng học kiên cố cho học sinh vùng cao Thanh Hóa

Thêm nhiều phòng học kiên cố cho học sinh vùng cao Thanh Hóa

VTV.vn - Sau gần 2 tháng khởi công và xây dựng, Ban điều hành Dự án "Vì trẻ em vùng cao" tổ chức lễ khánh thành điểm Trường Tiểu học Yên Thắng II, huyện miền núi Lang Chánh.