học sinh

Vận động học sinh đến lớp ở vùng cao Quảng Nam

Vận động học sinh đến lớp ở vùng cao Quảng Nam

VTV.vn - Nhờ sự phối hợp tốt với chính quyền và các hội, đoàn thể ở cơ sở, trong năm học qua tại các huyện miền núi Quảng Nam số học sinh bỏ học đã giảm hẳn.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive